Potrzebujesz pomocy w zamówieniu? Skontaktuj się!! Pomożemy!! kontakt@4birds.pl

Polityka prywatności

Polityka prywatności Portalu 4birds.pl
1. Szanując Kliencie Twoje prawa zobowiązujemy się do stosowania odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających bezpieczeństwo i poufność pozyskanych i przetwarzanych danych osobowych.
2. Administratorem Danych Osobowych jest: 4birds.pl Katarzyna Kanabaj, ul. Kornela Makuszyńskiego nr 16, 64-920 Piła, NIP: 7642114269, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, z którym możesz skontaktować się mailowo pisząc na adres kontakt@4birds.pl.
3. Na naszym Portalu 4birds.pl zbieramy następujące dane osobowe:
• Imię i nazwisko/nazwa firmy – podczas składania Zamówienia będziesz proszony o podanie swojego imienia i nazwiska/nazwy firmy, abyśmy mogli wysłać Tobie Zamówienie oraz mieć możliwość kontaktu z Tobą.
• Adres zamieszkania/siedziby – jest nam potrzebny do wysyłki zamówionego Produktu.
• Nr telefonu – zdarza się, że dzwonimy w celu potwierdzenia Zamówienia, lub w przypadku nieoczekiwanych zdarzeń jak np. brak Produktu w magazynie jednocześnie proponując najbardziej korzystne rozwiązanie.
• Adres e-mail – poprzez adres e-mail wysyłamy do Ciebie potwierdzenie złożenia Zamówienia, oraz kontaktujemy się z Tobą. Jeżeli zostałeś abonentem naszego Newslettera, będziemy również wysłać do Ciebie informację handlową do 4 razy w miesiącu.
• Adres IP – informacje wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie takie jak adres IP (oraz inne informacje zawarte w logach systemowych) wykorzystywane są przez administratora Portalu 4birds.pl w celach technicznych. Adresy IP mogą też być wykorzystywane w celach statystycznych – do zbierania ogólnych informacji demograficznych (np. O regionie, z którego następuje połączenie).
• Cookies – Portal 4birds.pl wykorzystuje technologię Cookies w celu dostosowania jego funkcjonowania do Twoich indywidualnych potrzeb. Możesz zgodzić się na to, aby wpisane przez Ciebie dane zostały zapamiętane, dzięki czemu będziesz mógł bez powtórnego wpisywania korzystać z nich przy następnych odwiedzinach na stronach internetowych Portalu. Właściciele innych witryn nie będą mieli dostępu do tych danych. Jeżeli natomiast nie zgadzasz się na personalizowanie Portalu 4birds.pl, proponujemy wyłączenie obsługi Cookies w opcjach przeglądarki internetowej.
4. Podanie powyższych danych jest konieczne w następujących przypadkach:
• Rejestracja w bazie Kupujących – jest dobrowolna. Przechowujemy podane przez Ciebie dane w naszej bazie, aby ułatwić Tobie w przyszłości zakupy na naszym Portalu 4birds.pl.
• Subskrypcja Newslettera – Jeśli chcesz być informowany o ciekawych wydarzeniach i ofertach handlowych możesz zostać abonentem prowadzonego przez nas Newslettera. Przystąpienie jest dobrowolne i w każdej chwili możesz się z niego wypisać.
5. Twoje dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w następujących celach:
• Związanych z zawarciem i realizacją umowy, a także ich rozliczenia (w tym wystawianie faktur i dokumentów księgowych) oraz rozpatrywania skarg i wniosków oraz udzielania odpowiedzi na Państwa pytania lub reklamacje.
• Wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na nas wynikających z ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r., Dz. U. z 2018 r. poz. 395 ze zm. w szczególności art. 74z;
• Zapewnienia obsługi usług płatniczych;
• Ewentualnego ustalenia, dochodzenia, egzekucji roszczeń lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją prawnie uzasadnionego w tym naszego interesu, a także w celu zapobiegania nadużyciom
• Marketingu bezpośredniego naszych usług a w przypadku udzielenia przez Państwa odpowiedniej zgody – także w celu przesyłania drogą elektroniczną informacji handlowych;
6. Twoje dane osobowe, będą przechowywane przez okres:
• Obowiązywania umowy zawartej z nami, a po jej zakończeniu, w związku z ciążącym na nas obowiązkiem prawnym wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa (w tym przechowywania dowodów księgowych);
• Niezbędny do dochodzenia przez nas roszczeń w związku z prowadzoną działalnością lub obrony przed roszczeniami kierowanymi wobec nas, na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, z uwzględnieniem okresów przedawnienia roszczeń określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.
7. Każdy Użytkownik naszego Portalu ma możliwość wyboru, czy  chce korzystać z naszych usług i udostępniać informacje o sobie. Jeżeli z jakiś względów nie życzysz sobie pozostawienia swoich danych osobowych to masz prawo do ich usunięcia lub nie korzystania z naszego Portalu 4birds.pl.
8. Przy przetwarzaniu Twoich danych osobowych przekazujemy je jedynie podmiotom przetwarzającym dane w naszym imieniu uczestniczących w wykonywaniu naszych czynności i wspierających w świadczeniu usług drogą elektroniczną, tj. podmiotom świadczącym usługi płatnicze, doradcze, audytowe, pomoc prawną, podatkową, rachunkową, firmą informatycznym i hostingowym, którzy będą przetwarzać dane tylko i wyłącznie w określonych przez nas celach. Nie przechowujemy również danych poufnych jak numery Twoich kart kredytowych czy danych dostępu do Twojego konta bankowego.
9. Zgodnie z postanowieniami RODO masz prawo wglądu do swoich danych, ich poprawiania, uzupełniania, oraz żądania usunięcia swoich danych osobowych. W tym celu korzystaj z właściwych zakładek w Portalu 4birds.pl lub prześlij wiadomość na adres e-mail: kontakt@4birds.pl.
10. W oparciu o Twoje dane, nie będziemy podejmowali wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.